021-88041339 info@yascharity.ir

مرکز آموزشی روستای چناران اسفندقه

توضیحات

مرکز آموزشی شماره هفده کیمیای دانش

این مرکز در دست احداث بوده و با کمک خیرین مدرسه ساز و مردم عزیز ایران در حال تکمیل میباشد.

روستای چناران اسفندقه- شهرستان جیرفت

%
سرمایه جمع شده
  • 1,700,500 ریالمبلغ حمایت شده
  • 500,000,000 ریالمبلغ مورد نیاز
  • 3حمایت کنندگان