جزئیات رویداد

در جشنواره عیدانه منتظر حضور گرمتان هستیم

تهیه لباس و لوازم مورد نیاز عید برای خانواده های ایرانی

 • امکانات نمونه
 • امکانات نمونه
 • امکانات نمونه

  ماموریت رویداد

  چند میلیون نفر در جهان آب کثیف می نوشند تلاش ما بر این است که آب رسانی به مناطق محروم را تامین کنیم.

  چشم انداز رویداد

  چند میلیون نفر در جهان آب کثیف می نوشند تلاش ما بر این است که آب رسانی به مناطق محروم را تامین کنیم.

  چشم انداز رویداد

  چند میلیون نفر در جهان آب کثیف می نوشند تلاش ما بر این است که آب رسانی به مناطق محروم را تامین کنیم.

 • امکانات نمونه
  امکانات نمونه
  15 آذر
  جشنواره عیدانه
  • سازمان دهی شده توسط: یاس فاطمی
  • محل: تهران
  • تلفن: 02126401140
  • ایمیل: info{at}domain.com