بایگانی دسته بندی برای سلامتی

توانبخشی معلولان ذهنی

توانبخشی معلولان ذهنی

توانبخشی معلولان ذهنی تحت پوشش گرفتن ۳۵ نفر معلول ذهنی، جسمی حرکتی که در مرکز توانبخشی معلولان ذهنی جیرفت با مدیریت این بنیاد صورت میگیرد که هزینه های نگهداری آن بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان…
تولید ماسک

تولید ماسک

 تولید ماسک تهیه پارچه و تولید ماسک با همکاری سازمان هلال احمر و توزیع آن به مردم به مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان