بایگانی دسته بندی برای سیل

کمک به مناطق سیل زده

کمک به مناطق سیل زده

کمک به مناطق سیل زده کمک به مناطق سیل زده  در فروردین ماه سال ۹۸ جهت زیرساخت  سالن ورزشی شهرستان دره‌شهر از توابع استان ایلام به مبلغ ۴۵ میلیون تومان