بایگانی دسته بندی برای اخبار

توزیع کالای ضروری در مناطق استان کرمان و هرمزگان

توزیع کالای ضروری در مناطق استان کرمان و هرمزگان

توزیع کالای ضروری در مناطق استان کرمان و هرمزگان
اهدای تلویزیون به موسسه مهر آفرین

اهدای تلویزیون به موسسه مهر آفرین

اهدای تلویزیون به موسسه مهر آفرین
توزیع لوازم التحریر توسط بنیاد نیکوکاری یاس

توزیع لوازم التحریر توسط بنیاد نیکوکاری یاس

توزیع لوازم التحریر توسط بنیاد نیکوکاری یاس توزیع۵۰۰ پک لوازم التحریر به دانش آموزان مناطق محروم کشور توزیع۵۰۰ پک لوازم التحریر به دانش آموزان مناطق محروم کشور (روستای جاسک دلگان زهکلوت  بندپی شرقی بابل  تیران…