بایگانی دسته بندی برای آموزشی

احداث ۵ باب واحد آموزشی

احداث ۵ باب واحد آموزشی

احداث ۵ باب واحد اموزشی یکی دیگر از اهداف موسسه فعالیت های آموزشی می باشد.کمبـود فضاهـای آموزشـی در مناطـق کم توسعه‌یافته، ازجمله مشـکلات مهـم نظام آموزشی کشور است. این بنیاد در این راستا به بیش…
مرکز آموزشی شماره ده کیمیای دانش

مرکز آموزشی شماره ده کیمیای دانش

مرکز آموزشی شماره ده کیمیای دانش روستای تنگ­شیدان -شهرستان جاسک
مرکز آموزشی شماره نه کیمیای دانش

مرکز آموزشی شماره نه کیمیای دانش

مرکز آموزشی شماره نه کیمیای دانش
مرکز آموزشی شماره هشت کیمیای دانش

مرکز آموزشی شماره هشت کیمیای دانش

مرکز آموزشی شماره هشت کیمیای دانش روستای حسن­ آباد- شهرستان حاجی­ آباد
مرکز آموزشی شماره شش کیمیای دانش

مرکز آموزشی شماره شش کیمیای دانش

مرکز آموزشی شماره شش کیمیای دانش روستای بندر چاهو- شهرستان حاجی ­آباد