021-88041339 info@yascharity.ir

رویدادها

همه پست ها توسط مدیریت.

مجتمع چندمنظوره شماره چهار کیمیای دانش

مجتمع چندمنظوره شماره چهار کیمیای دانش

مجتمع چندمنظوره شماره چهار کیمیای دانش *چاله مورت بخش احمدی -شهرستان حاجی ­آباد  مجتمع چندمنظوره فرهنگی ورزشی شماره چهار کیمیای دانش عـدم وجـود امکانـات فرهنگی و ورزشـی در مناطـق محـروم بـرای اسـتفاده بهینـه از اوقـات…
مرکز آموزشی شماره سه کیمیای دانش

مرکز آموزشی شماره سه کیمیای دانش

مرکز آموزشی شماره سه کیمیای دانش *روستای محمدآباد – ارزوئیه این مرکز آموزشی مجهز در زمیـن یـک هکتـاری اهدایـی اهالـی منطقـه بـا زیربنـای ۹۰۰ مترمربع در حدفاصل شهرستان‌های حاجی‌آباد استان هرمزگان و ارزوئیه استان کرمان و در…
توزیع کالای ضروری در مناطق استان کرمان و هرمزگان

توزیع کالای ضروری در مناطق استان کرمان و هرمزگان

توزیع کالای ضروری در مناطق استان کرمان و هرمزگان
اهدای تلویزیون به موسسه مهر آفرین

اهدای تلویزیون به موسسه مهر آفرین

اهدای تلویزیون به موسسه مهر آفرین
توزیع لوازم التحریر توسط بنیاد نیکوکاری یاس

توزیع لوازم التحریر توسط بنیاد نیکوکاری یاس

توزیع لوازم التحریر توسط بنیاد نیکوکاری یاس توزیع۵۰۰ پک لوازم التحریر به دانش آموزان مناطق محروم کشور توزیع۵۰۰ پک لوازم التحریر به دانش آموزان مناطق محروم کشور (روستای جاسک دلگان زهکلوت  بندپی شرقی بابل  تیران…