021-88041339 info@yascharity.ir

رویدادها

همه پست ها توسط مدیریت.

کمک مومنان به ده شهرستان

کمک مومنان به ده شهرستان

کمک مومنان قریب به ده شهرستان رزمایش کمک مومنان قریب به ده شهرستان های بافت، رابر ، ارزوئیه، صوغان
احداث ۵ باب واحد آموزشی

احداث ۵ باب واحد آموزشی

احداث ۵ باب واحد اموزشی یکی دیگر از اهداف موسسه فعالیت های آموزشی می باشد.کمبـود فضاهـای آموزشـی در مناطـق کم توسعه‌یافته، ازجمله مشـکلات مهـم نظام آموزشی کشور است. این بنیاد در این راستا به بیش…
توانبخشی معلولان ذهنی

توانبخشی معلولان ذهنی

توانبخشی معلولان ذهنی تحت پوشش گرفتن ۳۵ نفر معلول ذهنی، جسمی حرکتی که در مرکز توانبخشی معلولان ذهنی جیرفت با مدیریت این بنیاد صورت میگیرد که هزینه های نگهداری آن بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان…
تولید ماسک

تولید ماسک

 تولید ماسک تهیه پارچه و تولید ماسک با همکاری سازمان هلال احمر و توزیع آن به مردم به مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تأمیـن نیازهـای معیشـتی

تأمیـن نیازهـای معیشـتی

تأمیـن نیازهـای معیشـتی اقشـار کـم­برخـوردار مناطـق محـروم تأمیـن نیازهـای معیشـتی اقشـار کـم­برخـوردار مناطـق محـروم،( بخش زهکلوت شهرستان رودبار جنوب کرمان ) وتوزیـع اقـلام خوراکی بـه ارزش تقریبـی ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان .