ما از اتفاقات خوب و تغییرات مثبت حمایت می کنیم.

معرفی بنیاد

«بنیاد نیکوکاری یاس فاطمه النبی» وابسته به گروه مالی گردشگری، که با حمایت های بانک گردشگری و شرکت های زیرمجموعه گروه مالی گردشگری و با مجوز سازمان بهزیستی کشور راه اندازی شده است، موسسه ای غیرانتفاعی، غیر سیاسی و غیر تجاری است که به منظور خدمت رسانی به اقشار آسیب پذیر جامعه و حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی و قهری، بیماران صعب العلاج، فراهم آوردن امکانات آموزشی، بهداشتی و رفاهی و همچنین ساخت، ایجاد و بهره برداری از مجتمع های مسکونی، رفاهی، آموزشی و تربیتی برای اقشار محروم و در معرض آسیب فعالیت می کند. درخواست تأسیس بنیاد، در سال ۱۳۹۳ و با تأکید و دستور رئیس گروه مالی گردشگری، جناب آقای مهدی جهانگیری، به معاونت محترم مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کشور ارائه و پس از اخذ مجوزهای لازم، در اداره کل ثبت شرکت های سازمان ثبت و اسناد کشور به عنوان یک شرکت غیرانتفاعی ثبت شد.

همراهان ما

۰M اهداف
۰K داوطلب
۰K کودکان
۰K شهر

مأموریت بنیاد

بنیاد نیکوکاری یاس فاطمه النبی (س) به عنوان یک بنیاد خیریه با مبنا قرار دادن اندیشه والای کمک به همنوع و تاکید بر مواردی چون صداقت، کیفیت و بهبود مستمر اجرای برنامه های حمایتی و توانبخشی رسالت خود را توجه به بخش های مغفول مانده اجتماعی و رسیدگی به وضعیت مردمان محروم-ترین نقاط کشور قرار داده تا با اتکا به نیازسنجی های دقیق و توجه به مسئله مهم دربرگیری اجتماعی، با هدایت کمک های خیرخواهانه عمومی به جامعه هدف بتواند مرهمی بر دردهای کم برخوردارترین اقشار جامعه باشد. ما به دنبال افزایش سطح عدالت توزیعی خدمات آموزشی، حمایتی، فرهنگی و درمانی در میان محرومان جامعه هستیم تا زندگی بهتر را به آنان ارمغان دهیم و می خواهیم با رعایت بالاترین حد شفافیت در عملکرد و در سایه هم افزایی و نه رقابت با سایر موسسات و نهادهای خیریه کشور، زمینه ساز توجه به بخش های حمایت خواهی باشیم که پیش از این به هر دلیل کمتر مورد توجه واقع شده اند.

چشم انداز بنیاد

تلاش و ممارست به منظور تنظیم و همگام سازی برنامه های اقدامی این مؤسسه متناسب با اصول و سیاست های اقتصاد مقاومتی و مقتضیات متنی اقتصاد در شرایط کنونی.

ایجاد یک برند پیش رو و متمایز در حوزه مسئولیت اجتماعی و خدمات عام المنفعه توسط مؤسسه یاس فاطمه النبی مبتنی بر راهبردهای کارشناسی و تخصصی در حوزه توزیع و ارائه خدمات، شناسایی گروه های هدف و پایش مستمر فعالیت ها و برنامه ها.

برنامه ریزی هدفمند به منظور افزایش هر چه بیشتر گستره فعالیت های اجتماعی، توان بخشی، درمانی و آموزشی مؤسسه با اولویت بخشی به اصل حمایت از گروه های کم بهره مند در نقاط پیرامونی و مناطق دورافتاده کشور.

پیاده سازی یک سیستم دریافت کمک های مالی مستمر و افزایش دامنه برد خدماتی مؤسسه از طریق مشارکت و کمک اعضاء و گروه های مختلف در درون مجموعه گروه مالی گردشگری و بیرون از سازمان.

 تلاش هر چه بیشتر در جهت توجه به کیفی سازی و عمق بخشی به برنامه ها و پروژه های عملیاتی در این مؤسسه به منظور پرورش و توسعه ظرفیت ها و توانمندی های پایدار گروه های هدف.