021-88041339 info@yascharity.ir

میهن خویش را کنیم آباد

اهداف مشخص

با همت شما نیکوکاران عزیز و با همراهی جهادگران میخواهیم کودکان بی بضاعت و مستعد مناطق محروم که فاقد توان مالی جهت تحصیل می باشند، کمک کنیم. و مدارسی برای تعداد زیادی از دانش آموزان نیازمند در این مناطق محروم را فراهم نماییم.

ما به ۱۲۰۰۰پروژه خیریه برای
۲۰ میلیون نفر در سراسر ایران بودجه دادیم

ما در ایران
نیاز به
داوطلب
داریم

ما در ایران نیاز به داوطلب داریم

volunteer volunteer volunteer volunteer volunteer volunteer volunteer volunteer

آخرین اخبار

با نزدیک شدن عید و آغاز سال نو خانواده ها در تکاپو و جنب و جوش خرید لباس و اقلام مورد نیاز خانواده هستند و داشتن لباس نو ذوق و شوق عید را دو چندان میکند اما ما، در گوشه و کنار این کشور٬ در شهر و روستاهای محروم و دورافتاده کودکانی را میشناسیم که در حسرت حتی یک جفت کفش نو هستند به همین خاطر کمپین بهاره برای تهیه لباس نو برای مناطق محروم راه اندازی کرده ایم.